NYC Visa Service Co., Ltd. บริษัทให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ของประเทศกรีซ เปิดให้บริการมากกว่า 12 ปี มี 20 สาขาทั่วประเทศ ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม โทร : 083-2494999 Line ID : @NYC168

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NYC Visa Service Co., Ltd. ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญให้บริการทางด้านรับทำวีซ่าและกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงของประเทศกรีซ (Greece Visa Service) เราเปิดให้บริการ รับปรึกษา รับยื่น รับทำ รับยื่นแก้วีซ่าไม่ผ่านทุกประเทศทั่วโลก ในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีเพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้ได้รับวีซ่าได้ตามต้องการการ กับประเทศที่ต้องการจะเดินทาง จน NYC Visa Service Co., Ltd. ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก          เนื่องจากทางเรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน มีทีมงานมืออาชีพมากกว่า 20 ท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำท่านทุกขั้นตอน เราเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า12 ปี และมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศมากถึง 20 ศูนย์ และยังมีการขยายงานเปิดศูนย์เพิ่มเติมทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ เราเป็นตัวกลางในการยื่นของวีซ่ากับสถานทูตแต่ล่ะประเทศ สำหรับทุกท่านที่พบปัญหา เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจรูปแบบปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด จึงทำให้ท่านประหยัดเวลา รวมไปถึงความแน่นอนในการได้รับวีซ่า           
Picture
บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าประเทศกรีซ
Greece Visa Service in Thailand

​​
NYC Visa Service  มีประสบการณ์ในการทำวีซ่าประเทศกรีซ มาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซ วีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซ วีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซ วีซ่านักเรียนประเทศกรีซ วีซ่าถาวรประเทศกรีซ วีซ่าแต่งงานประเทศกรีซ วีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซ วีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซ วีซ่าติดตามประเทศกรีซ วีซ่าทำงานประเทศกรีซ วีซ่าดูงานประเทศกรีซ วีซ่าฝึกงานประเทศกรีซ วีซ่าธุรกิจประเทศกรีซ นอกจากนี้ยังมีบริการแปลเอกสารต่างๆ ทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ขอยื่นวีซ่า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน เป็นตัวแทนไปรับวีซ่าแทนท่าน และบริการจัดส่งเอกสารสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NYC Visa Service ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญให้บริการทางด้านรับทำวีซ่าและกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองโดยตรงของประเทศกรีซ (Greece Visa Service) เราเปิดให้บริการ รับปรึกษา รับยื่น รับทำ รับยื่นแก้วีซ่าไม่ผ่านทุกประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้ได้รับวีซ่าได้ตามต้องการการ กับประเทศที่ต้องการจะเดินทาง จน NYC Visa Service ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก          เนื่องจากทางเรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน มีทีมงานมืออาชีพ เราเปิดให้บริการมายาวนานมากกว่า12 ปี และมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศมากถึง 12 ศูนย์ และยังมีการขยายงานเปิดศูนย์เพิ่มเติมทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ เราเป็นตัวกลางในการยื่นของวีซ่ากับสถานทูตแต่ล่ะประเทศ สำหรับทุกท่านที่พบปัญหา เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจรูปแบบปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด จึงทำให้ท่านประหยัดเวลา รวมไปถึงความแน่นอนในการได้รับวีซ่า            
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
จากการที่ NYC Visa Service  มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศกรีซ (Greece Visa Service) จึงทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเร็วและง่ายขึ้น จึงพร้อมดำเนินการให้แก่ท่าน ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ประเมินแนะนำขั้นตอน  พร้อมแก้ปัญหาที่จะเกิด การเตรียมตัว รวมไปถึงดูแลยื่นเอกสารที่สถานทูตในแต่ล่ะประเทศ  ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราสามารถให้คำปรึกษา และบริการยื่นวีซ่าให้คุณได้ 
           
NYC Visa Service เป็นบริษัทที่รับทำวีซ่าทุกประเภท อาทิ เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa), วีซ่าประเทศอเมริกา วีซ่าประเทศอังกฤษ วีซ่าประเทศออสเตรเลีย วีซ่าประเทศฝรั่งเศส วีซ่าประเทศสวีเดน วีซ่าประเทศเยอรมัน  วีซ่าประเทศอิตาลี  วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าประเทศนอร์เวย์ วีซ่าประเทศฟินแลนด์ วีซ่าประเทศออสเตรีย วีซ่าสเปน วีซ่าประเทศเดนมาร์ วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าประเทศโปแลนด์ วีซ่าประเทศฟินแลนด์ รับยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์ รับยื่นวีซ่าประเทศเบลเยียม รับยื่นวีซ่าประเทศโปรตุเกส  รับยื่นวีซ่าประเทศกรีซ รับยื่นวีซ่าประเทศโครเอเชีย รับยื่นวีซ่าประเทศเช็ก รับยื่นวีซ่าประเทศฟินแลนด์ รับยื่นวีซ่าประเทศมอลโดวา รับยื่นวีซ่าประเทศมอลตา รับยื่นวีซ่าประเทศมาซิโดเนีย รับยื่นวีซ่าประเทศยูเครน รับยื่นวีซ่าประเทศรัสเซีย รับยื่นวีซ่าประเทศโรมาเนีย รับยื่นวีซ่าประเทศลักเซมเบิร์กรับยื่นวีซ่าประเทศลัตเวีย รับยื่นวีซ่าประเทศลิทัวเนีย รับยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รับยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน รับยื่นวีซ่าประเทศออสเตรีย รับยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี รับยื่นวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์  รับยื่นวีซ่าประเทศไอร์แลนด์ รับยื่นวีซ่าประเทศฮังการี วีซ่ากรีซ (Greece Visa Service) เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการรับแปลเอกสาร บริการรับรองเอกสารภาษาอื่น ๆ บริการประกันการเดินทาง และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
NYC Visa Service  มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ วีซ่าเยี่ยมเพื่อน วีซ่านักเรียน วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าย้ายถิ่นฐาน วีซ่าติดตาม วีซ่าทำงาน วีซ่าดูงาน วีซ่าฝึกงาน วีซ่าธุรกิจ ประเทศกรีซ (Greece Visa Service) นอกจากนี้ยังมีบริการแปลเอกสารต่าง ๆ ทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ขอยื่นวีซ่า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน เป็นตัวแทนไปรับวีซ่าแทนท่าน และบริการจัดส่งเอกสารสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย ให้ NYC Visa Service  ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการดำเนินการขอยื่นวีซ่ากรีซ (Greece Visa Service) ของท่าน ทีมงานของเราจะดูแลตั้งแต่ปัญหาพื้นฐาน การจัดเตรียมเอกสาร เป็นตัวแทนเพื่อยื่นขอวีซ่าของคุณ เราจะดูแลและติดตามผลหลังการให้บริการอย่างดีที่สุด
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ NYC Visa&Translation Service ทางบริษัท NYC Visa&Translation Service ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ NYC Visa&Translation Service กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใด ๆ จาก
บริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 


 • เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
 • ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
 • หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 • กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ 
 •  ระหว่างเวลา 09:00 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์  ได้ทางโทรศัพท์ 083-2494999
 •  การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
 •  กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
 • กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประเทศกรีซจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทางไปยังการค้นหา
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
Ελληνική Δημοκρατία (กรีก)

ธงชาติตราแผ่นดิน
คำขวัญเอเลฟเทริอาอิทานาทอส
Ελευθερία ή Θάνατος
"อิสรภาพหรือความตาย"
เพลงชาติอีมนอสเอสตีนเอเลฟเทริอัน
Ύμνος εις την Ελευθερίαν
"เพลงสรรเสริญแด่เสรีภาพ"
MENU
0:00
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
- ที่ตั้งของประเทศกรีซ (สีเขียวเข้ม)
- ทวีปยุโรป (สีเขียวและสีเทาเข้ม)
- ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (สีเขียว)
เมืองหลวง
(และเมืองใหญ่สุด)เอเธนส์
38°00′N 23°43′E
ภาษาราชการภาษากรีก
การปกครองสาธารณรัฐ
• ประธานาธิบดีโปรโกปิส ปัฟโลปูโลส
• นายกรัฐมนตรีอาเลกซิส ซีปรัส
ได้รับเอกราชจาก จักรวรรดิออตโตมัน
• ประกาศ25 มีนาคม พ.ศ. 2364
• เป็นที่ยอมรับพ.ศ. 2372
เข้าร่วมสหภาพยุโรป1 มกราคม พ.ศ. 2523
พื้นที่
• รวม131,957 ตร.กม. (95)
50,949 ตร.ไมล์
• แหล่งน้ำ (%)0.8669
ประชากร
• 2555 (สำมะโน)10,816,286 [1]
• ความหนาแน่น82 คน/ตร.กม. (120)
212 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ)2560 (ประมาณ)
• รวม$ 299.529 พันล้าน
• ต่อหัว$ 27,775
จีดีพี (ราคาตลาด)2560 (ประมาณ)
• รวม$ 204.299 พันล้าน
• ต่อหัว$ 18,945
จีนี (2557)35.8[1]
HDI (2559) 0.866 (สูงมาก) (29th)
สกุลเงินยูโร (€) 2 (EUR)
เขตเวลาEET (UTC+2)
 • ฤดูร้อน (DST)EEST (UTC+3)
ขับรถด้านขวามือ
โดเมนบนสุด.gr
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
รหัสโทรศัพท์30
1ระบอบกษัตริย์ถูกล้มเลิกโดยประชามติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2517
2ก่อนปี พ.ศ. 2544ดรัคมากรีกกรีซ (อังกฤษ: Greece; กรีก: Ελλάδα, Elládha [e̞ˈlaða] เอลาฑา หรือ Ελλάς, Ellás [e̞ˈlas]) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเฮลเลนิก[2] (อังกฤษ: Hellenic Republic; กรีก: Ελληνική Δημοκρατία, Ellinikí Dhimokratía [e̞ˌliniˈci ðimo̞kraˈtiˌa]) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตอนใต้สุดของคาบสมุทรบอลข่าน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศบัลแกเรีย มาซิโดเนีย และแอลเบเนีย มีพรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศตุรกี อยู่ติดทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออก ติดทะเลไอโอเนียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านตะวันตกและใต้ กรีซนับว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกอันยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งกรีซได้แผ่อิทธิพลไปยัง 3 ทวีป[ต้องการอ้างอิง]
ชาวกรีกเรียกประเทศตัวเองว่า Hellas ซึ่งภาษากรีกในปัจจุบันออกเสียง ว่า Ellas โดยในการพูดทั่วไปจะใช้คำว่า Ellada และมักจะเรียกตัวเองว่า Hellenes แม้กระทั่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งคำภาษาอังกฤษ "Greece" มาจากชื่อละตินว่า Graecia หมายถึงพื้นที่ทางเหนือของกรีซในปัจจุบัน ซึ่งมีกลุ่มคนที่เรียกว่า Graikos อาศัยอยู่

เนื้อหา
 • 1ภูมิศาสตร์
 • 2ประวัติศาสตร์
 • 3การเมืองการปกครอง
 • 4การแบ่งเขตการปกครอง
 • 5นโยบายต่างประเทศ
 • 6กองทัพ
 • 7เศรษฐกิจ
 • 8ประชากรศาสตร์
 • 9วัฒนธรรม
 • 10อ้างอิง
 • 11แหล่งข้อมูลอื่น
  • 11.1รัฐบาล
  • 11.2ข้อมูลทั่วไป
   รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,

ภูมิศาสตร์[แก้]
ภูเขาโอลิมปัสประเทศกรีซประกอบด้วยแผ่นดินใหญ่ในทางทิศใต้ไปจนถึงแหลมบอลข่านและเกาะมากมายกว่า 3,000 เกาะ รวมทั้งเกาะครีต (Vrete) เกาะโรดส์ (Rhodes) เกาะไคออส (Chios) เกาะเลสบอส 7 (Euboea) และหมู่เกาะโดเดคะนีส (Dodecanese) และพวกไซแคลดิกทางทะเลอีเจียน ที่เหมือนกับชาวกรีกบนหมู่เกาะไอโอเนียน กรีซมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 15,000 กิโลเมตร และเส้นแบ่งเขตแดน ยาว 1,160 กิโลเมตร
ราว ๆ 80% ของประเทศกรีซประกอบด้วยภูเขา และเนินเขา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กรีซเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีภูเขามากที่สุด ทางตะวันตกของกรีซจะเป็นทะเลสาบและพื้นที่ชื้นแฉะพินดัส เป็นภูเขาทางตอนกลางซึ่งมีความสูงถึง 2,636 เมตร เมื่อพิจารณาดูแล้ว ภูเขาพินดัสอาจจะมีการขยายออกมาจากเทือกเขาดิแนริดได้ แนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องกัน กลายเป็นแหลมเพโลพอนนีส เกาะคีทีรา (Kythera) และเกาะแอนติคีทีรา (Antikythera) พบที่จุดปลายของเกาะกรีก
ทางตอนกลางและทางตะวันตกของกรีซ เป็นที่สูงชัน มียอดเขาสูงที่แยกออก เป็นหุบเขาลึกมากมาย และมีลำธารระหว่างหุบเขาต่าง ๆ เช่น ช่องแคบ Meteora และ Vikos มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา
ยอดเขาโอลิมปัสเป็นจุดที่สูงที่สุดของกรีซ คือ 2,919 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทางตอนเหนือก็ยังมีเทือกเขาสูง ๆ อีก อย่าง Rhodope ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมาซิโดเนียและเทรซ พื้นที่นี้ถูกปกคลุมไปด้วย ป่าทึบเก่าแก่ขนาดใหญ่ เหมือนกับ Dadia ที่เป็นที่รู้จักกัน
ทางตะวันออกของกรีซเต็มไปด้วยทุ่งกว้างมากมาย คือตรงตอนกลางของมาซิโดเนียและเทรซ โวลอสและลาริสซา เป็น 2 เมืองใหญ่ ของทางตะวันออกของกรีซ
สภาพอากาศของกรีซ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เทือกเขาแอลป์ และ Temperate แบบแรก ภูมิประเทศแบบฝนตกในฤดูหนาว แห้งแล้งในฤดูร้อน อุณหภูมิไม่ค่อยสูง อย่างไรก็ตามก็มีหิมะตกบางในกรุงเอเธนส์ หมู่เกาะซิคละดิส หรือเกาะครีตมีสภาพอากาศหนาว เทือกเขาแอลป์ก่อตัวมาจากทางตะวันตกของกรีซ สภาพอากาศแบบสุดท้ายก่อตัวจากทางตอนกลางและทางมาซิโดเนียตะวันออก เทรซ Xanthi และ Evros เหนือ มีอากาศหนาว ชื้น ในฤดูหนาว และ แห้งแล้งในฤดูร้อน เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับกรุงเอเธนส์ที่ ตั้งอยู่ระหว่างสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน กับเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นชานเมืองทางตอนใต้จะมีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ในขณะที่ทางตอนเหนือมีสภาพอากาศแบบ เทือกเขาแอลป์
50% ของประเทศกรีซ ถูกปกคลุมไปด้วยป่า ที่มีพืชนานาชนิด จากเทือกเขาแอลป์ ป่าสนของทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทะเลรอบ ๆ ประเทศกรีซ มีแมวน้ำ เต่าทะเล และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หายากอาศัยอยู่ ในขณะที่ป่าของกรีซ เป็นที่บ้านหลังสุดท้ายของยุโรปตะวันตก ที่มีหมีสีน้ำตาล แมวป่า กวางโร แกะป่า สุนัขจิ้งจอก และหมูป่า
ประวัติศาสตร์[แก้]ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์กรีก

วิหารพาร์เธนอนในเอเธนส์ยุคโบราณ[แก้]ในยุคสำริด 3,000-2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช เป็นยุคที่อารยธรรมชนเผ่าไซแคลดิกและไมซีแนเอียนกำลังมีอิทธิพลรุ่งเรืองอยู่ในกรีซ แต่พอถึงศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล อิทธิพลของวัฒนธรรมไซแคลดิกและไมซีแนเอียนก็ถึงกาลเสื่อมสลายลง เพราะถูกรุกรานโดยนักรบเผ่าดอเรียนที่รุกมาจากทางเหนือ อารยธรรมต่าง ๆ ในกรีซจึงเริ่มเข้าสู่ยุคมืด
ช่วงเวลา 800 ปีก่อนคริสตกาล เป็นช่วงเวลาที่อารยธรรมกรีซเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้ง วัฒนธรรมและกิจการทหารของกรีซเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด เมืองเอเธนส์ลัสปาต้าเป็นศูนย์กลางของอำนาจมหาอาณาจักรกรีซประกอบด้วยอิตาลีทางตอนใต้อันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ กรีซย่างก้าวเข้าสู่ยุคคลาสสิกหรือยุคทอง ในยุคนี้เองนักปราชญ์ชื่อ เพเรอคลิส ผู้ทำให้วิหารพาร์เธนอนเป็นที่รู้จักของชาวโลก โซโฟคลิสได้เขียนมหากาพย์อีดิปุสขึ้น และโสกราตีสหรือซาเครอทิส ได้เริ่มการสอนลูกศิษย์ชาวเอเธนส์ให้รู้จักวิชาตรรกวิทยาและหลักการของประชาธิปไตย ต่อมาไม่นานนักยุคทองของกรีซก็ถึงจุดเสื่อม แล้วกรีซก็เข้าสู่ยุคสงครามเปลโอปอนนีเซียน ซึ่งกองทหารอันเกรียงไกรของเปอร์เซียได้ยกกำลังเข้าบดขยี้ชาวเอเธนส์เสียจนย่อยยับ 
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
ในขณะที่กองทัพเปอร์เซียกำลังรุกรานกรีซอย่างย่ามใจทางตอนเหนือ พระเจ้าฟิลิปแห่งอาณาจักรมาซิโดเนียกำลังไล่ตีเมืองเล็กเมืองน้อยรุกคืบเข้ามาใกล้กรีซทุกที แต่ทว่าความทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้พิชิตในภูมิภาคนี้ของพระเจ้าฟิลิปก็ถูกบดบังรัศมีโดยโอรสของพระองค์เองคือ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้สามารถยาตราทัพไปถึงเอเชียไมเนอร์และอียิปต์ ซึ่งที่อียิปต์นี้เองพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นฟาโรห์ ผู้สร้างเมืองอเล็กซานเดรีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสามารถยกทัพไปถึงเปอร์เซียและดินแดนส่วนที่เป็นอินเดียและอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ในรัชสมัยของอาณาจักรมาซิโดเนียเรียกกันว่า ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic Period) เพราะยุคนี้มีการผสมผสานปรัชญาและวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองของชนชั้นปกครองจนกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ที่ศิวิไลซ์ยิ่งขึ้น หลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ เมื่อพระชนมายุ 33 ปีแล้ว มีกษัตริย์ปกครองกรีซสืบต่อมาอีก 3 รัชกาล
ครั้นถึงปีที่ 205 ก่อนคริสต์ศักราช อิทธิพลของโรมันแผ่ขยายเข้ารุกรานกรีซ และเมื่อถึงปี 146 ก่อนคริสตกาล กรีซกับมาซิโดเนียตกอยู่ใต้การปกครองของโรมัน หลังจากที่มีการแบ่งอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรตะวันออกและตะวันตก กรีซได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไบแซนไทน์ และเมื่อเกิดสงครามครูเสดขึ้น อิทธิพลของอาณาจักรไบแซนไทน์ก็เสื่อมถอยเพราะถูกรุกรานโดยชาวเวนิส กาตาลา เจนัว แฟรงก์ และนอร์มัน
ยุคกลาง[แก้]ในปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ. 1453) กรุงคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ถูกพวกเติร์กยึดครอง และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2043 (ค.ศ. 1500) ดินแดนของกรีซทั้งหมดก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเติร์ก ดินแดนที่เป็นกรีซในปัจจุบันแต่ก่อนเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือของยุโรปตอนกลางและเป็นที่ชุนนุมนักปราชญ์กับศิลปินของโลก เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านกรีกที่มีประเพณีและวัฒนธรรมของกรีกออร์ทอดอกซ์ ในการทำสงครามเพื่อกู้เอกราชจากเติร์ก กรีซได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากนักคิด นักเขียน และนักปรัชญา เช่น ไบรอน แชลเลย์ และเกอเธ อย่างไรก็ตามการต่อสู้ที่ขาดเอกภาพของกรีซ ทำให้ฝรั่งเศส รัสเซีย และอังกฤษ ตัดสินใจเข้ามาแทรกแซง หลังจากกรีซได้รับเอกราชแล้ว กลุ่มอำนาจในยุโรปมีความเห็นว่ากรีซควรมีการปกครองระบบกษัตริย์จึงได้จัดการให้กษัตริย์ออตโตแห่งบาวาเรีย เป็นกษัตริย์ปกครองกรีซในปี พ.ศ. 2376 (ค.ศ. 1833) หลังจากนั้นกรีซก็มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์อีกหลายพระองค์ด้วยกัน จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 1 จึงได้รับพระราชทานกฎหมายรัฐธรรมนูญให้กรีซในปี พ.ศ. 2407 (ค.ศ. 1864) ทำให้กรีซมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ
ยุคใหม่[แก้]ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพกรีซอยู่ข้างฝ่ายสัมพันธมิตร และเข้ายึดครองเมืองเทรซ เมื่อสงครามโลกยุติ กรีซได้ส่งกองกำลังเข้าไปช่วยปลดปล่อยเมืองสเมอร์นาของตุรกี (ปัจจุบันคืออิซมีร์) ให้ได้รับอิสรภาพ เพราะเมืองนี้มีประชาชนชาวกรีกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กองกำลังกรีกถูกต่อต้านอย่างแข็งแกร่งจากกองทัพของอตาเติร์ก ซึ่งได้เข่นฆ่าชาวกรีกในเมืองนั้นเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก ผลของสงครามนี้ทำให้มีการตกลงแลกเปลี่ยนพลเมืองของ 2 ประเทศกันในปี พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) ประชากรกรีกเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีผู้อพยพชาวคริสเตียนมาอยู่ในกรีซมากถึง 1,300,000 คน ทำให้กรีซมีปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมา คนเหล่านี้กระจายกันไปอยู่นอกเมือง ภายหลังมีการก่อตั้งสหภาพแรงงานต่าง ๆ ขึ้นในกลุ่มพวกอพยพที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองรอบนอก และในปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) พรรคคอมมิวนิสต์ในกรีซก็เติบโตและมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการสนับสนุนของประชาชนทั่วประเทศ
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
ปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) นายพลเมเตอซัส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี เขาเป็นผู้ปกครองประเทศที่นิยมการปกครองแบบเผด็จการ ถึงแม้ว่าจะได้เห็นความเป็นไปในชะตากรรมของพวกนาซีเยอรมนี แต่ตัวเขาเองกลับกระทำการต่าง ๆ ที่ทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็นภาพจำลองของอาณาจักรไรน์ในกรีซ นายพลเมเตอซัสทำการต่อต้านไม่ยอมให้เยอรมนีกับอิตาลีเดินทัพผ่านกรีซ ถึงแม้ว่ากลุ่มสัมพันธมิตรจะเข้าช่วยกรีซแต่กรีซก็ต้องตกเป็นของเยอรมนีในปี พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) เป็นผลให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้น มีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์และฝ่ายสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ เป็นชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองนองเลือดขึ้นในกรีซ และยุติลงใน พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) โดยฝ่ายนิยมกษัตริย์อ้างชัยชนะ
ในช่วงเวลานั้นอเมริกากำลังเคร่งครัดในลัทธิทรูแมน รัฐบาลอเมริกาในขณะนั้น มีนโยบายให้เงินก้อนใหญ่สนับสนุนรัฐบาลที่ต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์ แต่ความกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์จะครองเมืองทำให้คณะทหารของกรีซทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) [3] กล่าวกันว่าการปฏิวัติในกรีซเป็นผลมาจากการแทรกแซงทางการเมืองของหน่วยงาน CIA ของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาปฏิบัติการในทวีปยุโรปกลุ่มทหารที่ครองอำนาจในกรัซทำตนมีอำนาจเหนือราษฎรและทำการกดขี่ข่มเหงประชาชน ยิ่งกว่านั้นคณะนายพลของทหารกรีซได้ทำการวางแผนลอบสังหารผู้นำของไซปรัสในขณะนั้น เป็นผลให้ตุรกีฉวยโอกาสเข้ารุกเข้ายึดครองตอนเหนือของไซปรัส ทำใหเหตุการณ์นี้เป็นข้อบาดหมางระหว่างกรีซกับตุรกีมาจนถึงทุกวันนี้
ในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) กรีซเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสหภาพยุโรป พรรคสังคมนิยม PASOK นำโดยนายแอนเดรียส์ ปาปันเดรโอ ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลให้สัญญาว่าจะจัดการให้อเมริกาย้ายฐานทัพอากาศออกไปจากกรีซและกรีซจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของนาโตแต่รัฐบาลทำไม่สำเร็จ สตรีชาวกรีซเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีเรื่องสินสอดและเรียกร้องให้กฎหมายสนับสนุนการทำแท้งเสรีความไม่สงบในประเทศทำให้ปาปันเดรโอกับรัฐบาลของเขาเสียอำนาจการปกครองประเทศให้กับรัฐบาลผสมระหว่างพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ. 2532(ค.ศ. 1989) การเลือกตั้งในกรีซเมื่อ พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) พรรคอนุรักษนิยมได้ที่นั่งมากที่สุดและได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแต่ไม่สำเร็จ การเลือกตั้งใหม่ใน พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) กรีซได้ปาปันเดรโอผู้นำเฒ่าของพรรคเสรีนิยมกลับมาครองอำนาจกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง ท่านผู้นำถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) หลังจากที่ท่านลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองกรีซได้ผู้นำคนใหม่ชื่อ คอสทาส สมิทิส ต่อมากรีซกับตุรกีขัดแย้งกันอย่างหนักจนใกล้จะระเบิดสงครามเมื่อผู้สื่อข่าวของตุรกีได้นำธงชาติกรีซมาย่ำยีเล่น สมิทิสได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีกรีซอีกครั้ง รัฐบาลใหม่ให้สัญญากับประชาชนว่าจะเร่งการนำประเทศเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอียู นายกรัฐมนตรีเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับรัฐมนตรีโทนี แบลร์ของอังกฤษตั้งแต่สมิทิสมีอำนาจในการบริหารประเทศเขามีนโยบายเห็นด้วยกับกลุ่มฝ่ายค้านพรรคประชาธิปไตยใหม่แทบทุกเรื่อง
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
การเมืองการปกครอง[แก้]
อาคารรัฐสภากรีซกรีซมีการปกครองแบบสาธารณรัฐรัฐสภา หลังจากที่ประชาชนลงมติให้เลิกล้มการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1974 วันประกาศอิสรภาพของกรีซคือวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1821 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของกรีซประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1975 แก้ไขเพิ่มเติม 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคม ค.ศ. 1986 และเดือนเมษายน ค.ศ. 2001
ระบบกฎหมายของกรีซมีพื้นฐานมาจากหลักกฎหมายของโรมัน
กรีซมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ ประธานาธิบดีได้มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภา อยู่ตำแหน่งคราวละ 5 ปี ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีที่ได้มาจากการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรี
สมาชิกนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีจำนวน 300 ที่นั่ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]กรีซแบ่งการปกครองประเทศออกเป็น 13 ภูมิภาค (regionsมี 9 ภูมิภาคบนพื้นแผ่นดินใหญ่ และ 4 ภูมิภาคบนหมู่เกาะ* ภูมิภาคต่าง ๆ จะแบ่งเป็นจังหวัด รวม 54 จังหวัด (prefectures - nomos)
 1. อัตติกะ (Attica)
 2. เซนทรัลกรีซ (Central Greece)
 3. เซนทรัลมาซิโดเนีย (Central Macedonia)
 4. ครีต (Crete)
 5. อีสต์มาซิโดเนียและเทรซ (East Macedonia and Thrace)
 6. อิไพรัส (Epirus)
 7. ไอโอเนียนไอแลนส์ (Ionian Islands)
 8. นอร์ทอีเจียน (North Aegean)
 9. เพโลพอนนีส (Peloponnese)
 10. เซาท์อีเจียน (South Aegean)
 11. เทสซาลี (Thessaly)
 12. เวสต์กรีซ (West Greece)
 13. เวสต์มาซิโดเนีย (West Macedonia)

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
นอกจากนี้ทางแถบมาซิโดเนีย ยังมี เขตปกครองตนเอง (autonomous region) ของสงฆ์หนึ่งแห่ง คือ เมานต์อะทอส (Mount Athos)
นโยบายต่างประเทศ[แก้]ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ความสัมพันธ์กับประเทศไทย[แก้]ความสัมพันธ์กรีซ – ไทย

กรีซ
ไทย
 • การทูต
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ไทยและกรีซได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1958 ในช่วงแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ดูแลประเทศกรีซในฐานะประเทศในเขตอาณา  ต่อมา  ไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1985 มีหน้าที่ดูแลสาธารณรัฐมอลตาในฐานะประเทศในเขตอาณา  และติดตามสถานการณ์ในเซอร์เบียและมอนเตเนโกร (อดีตสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย)  รวมทั้งดูแลความสัมพันธ์ไทย-มาซิโดเนีย อย่างไม่เป็นทางการ  นอกจากนี้ มีสำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำกรุงเอเธนส์ด้วย ในขณะที่  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานแรงงาน ณ กรุงเอเธนส์ได้ปิดลงก่อนหน้านี้  ส่วนกรีซได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1989โดยมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศใกล้เคียง อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา และเปิดสำนักงานพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ปัจจุบัน นายพฤทธิพงศ์ กุลทนันทน์ เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรีซ ส่วนเอกอัครราชทูตกรีซประจำประเทศไทยได้แก่นายนิโคลาออส วามวูนาคิส (H.E. Mr. Nikolaos Vamvounakis)
 • การค้าและเศรษฐกิจ
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้การค้ารวมระหว่างไทย-กรีซมีมูลค่าเฉลี่ย 272 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขฝ่ายไทยโดยเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น โดยไทยส่งออก 247 ล้านเหรียญสหรัฐ  นำเข้า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  และได้เปรียบดุลการค้า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ    สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น  ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าประกอบด้วยผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผลไม้  และยา     รักษาโรค เป็นต้น  สำหรับการลงทุนระหว่างกัน  ยังไม่ปรากฏข้อมูลทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน
ในภาพรวม การนำเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างไทยกับกรีซดำเนินไปด้วยดี โดยมักผ่านทางผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งบางครั้งพบอุปสรรคในการตรวจพบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออก และมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างกัน เช่น ไม่ชำระเงิน  จัดส่งสินค้าไม่ครบ/ล่าช้า/ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกรีซสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากนักธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มความสนใจตลาด และศึกษาโอกาส ลู่ทาง และศักยภาพของกันและกันมากกว่าที่ผ่านมา โดยกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในตลาดกรีซ  อาทิ 1) รถบรรทุกเล็ก 2) รถจักรยานยนต์/อุปกรณ์  3) เครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มร้อนขึ้นในกรีซ  4) เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะที่ออกแบบสวยงาม/คุณภาพดี เพื่อสร้างความแตกต่างจากเสื้อผ้านำเข้าราคาถูก  5) เครื่องประดับ อัญมณี  6) สินค้าอาหาร/อาหารกระป๋อง (ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ฯลฯ)  และ 7) กลุ่มสินค้าที่เน้นการออกแบบในระดับราคาต่างๆ(เฟอร์นิเจอร์บ้าน/สำนักงาน อุปกรณ์/ของประดับบ้าน ฯลฯ) เป็นต้น นอกจากนี้  การลงทุน และประกอบธุรกิจร่วมระหว่างไทย-กรีซ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ   ควรศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากกรีซมีนักธุรกิจร่ำรวยจำนวนมาก ซึ่งนิยมนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  กอปรกับได้ชื่อว่า มีชั้นเชิงทางธุรกิจสูง และมีทักษะเรื่องการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศเพื่อนบ้านของกรีซ   ดังนั้น หากนักธุรกิจไทยสามารถหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมได้  ก็จะช่วยกระจายสินค้าไทยไปสู่ตลาดบอลข่าน ซึ่งไทยยังไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี
 • การท่องเที่ยว
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ชาวกรีกนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดมีจำนวนประมาณ 18,000 คน/ปี เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวไทยมีความหลากหลายและสวยงาม  ราคาไม่สูง  คนไทยเป็นมิตร  ประทับใจใน  การให้บริการ และการบินไทยมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ และเอเธนส์ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน  ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเยือนกรีซไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 คน/ปี
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
 • การเยือน
  • ฝ่ายไทย
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้
  • ฝ่ายกรีซ
ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้กองทัพ[แก้]ดูบทความหลักที่: กองทัพกรีซกำลังกึ่งทหาร[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้เศรษฐกิจ[แก้]
ลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกรีซ เรียงจากบนลงล่าง: การเกษตร, การค้าขายทางเรือ และ การท่องเที่ยวชายหาด
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 172.5 พันล้าน USD (2546) 201.1 พันล้าน USD (2545)
 • GDP Per Capita 16,223 USD (2546) 19,000 USD (2545)
 • อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 4.3 (2546) ร้อยละ 3.5 (2545)
 • อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.4 (2546) ร้อยละ 3.6 (2545)
 • อัตราการว่างงาน ร้อยละ 9.4 (2546) ร้อยละ 10.3 (2545)
 • ปริมาณการส่งออก 7.8 พันล้าน USD (2546) 12.6 พันล้าน USD (2545)
 • ปริมาณการนำเข้า 35.2 พันล้าน USD (2546) 31.4 พันล้าน USD (2545)
 • สินค้าส่งออกสำคัญ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
 • สินค้าเข้าสำคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ยานพาหนะ พลังงาน
 • ตลาดส่งออกสำคัญ อียู (44%) สหรัฐอเมริกา และบัลแกเรีย (5.7%) ไซปรัส (4.8%) FYROM (3.7%)
 • ตลาดนำเข้าสำคัญ อียู (50.8%) รัสเซีย (5.3%) ซาอุดิอาระเบีย (3.5%) สหรัฐอเมริกา (3.3%) อิหร่าน (3.2%)
  รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,
 • ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมเพื่อนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผ่านแดนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่า Transit ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าลูกเรือเดินเรือสมุทรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่านักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ประกอบการค้าและนักลงทุนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแม่บ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าพี่เลี้ยงประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าสื่อข่าวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าผู้ช่วยทำงานบ้านประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าเยี่ยมญาติประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่หมั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่สมรสประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบุตรประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามสามีประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามภรรยาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามบิดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามมารดาประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าแต่งงานกับเพศเดียวกันประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าคู่ทำงานร้านอาหารประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานนวดประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าฝึกงานประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะสั้นประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นวีซ่าระยะยาวประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่นWork Permit เพื่อไปทำงานที่ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Work Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, รับยื่น Business Visa ประเทศกรีซในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี,

0 ความคิดเห็น