บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

 


บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ NYC Online Translation

​NYC Online Translation บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล และทุกภาษาทั่วโลก พร้อมบริการรับรองเอกสาร รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้

ในปัจจุบัน โลกของเรามีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายประเทศเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อการศึกษา การทำงาน หรือการท่องเที่ยว การแปลเอกสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนจากต่างวัฒนธรรมสามารถสื่อสารและเข้าใจกันได้

บริษัท NYC Online Translation ให้บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ

นอกจากบริการแปลเอกสารภาษาสิงหลแล้ว บริษัท NYC Online Translation ยังให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก โดยให้บริการแปลเอกสารมากกว่า 100 ภาษา

ทีมนักแปลของบริษัท NYC Online Translation ประกอบด้วยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากมาย และบริการรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เพื่อให้เอกสารของท่านสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

บริการแปลเอกสารภาษาสิงหล และทุกภาษาทั่วโลก กับ NYC Online Translation

NYC Online Translation เป็นบริษัทแปลภาษาที่เชี่ยวชาญในการแปลเอกสารภาษาสิงหล ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารส่วนตัว ทีมนักแปลของ NYC Online Translation มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการแปลภาษาสิงหลเป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและลื่นไหล รับประกันคุณภาพของงานแปลทุกชิ้น

 

บริการแปลเอกสารภาษาสิงหลกับ NYC Online Translation มีดังนี้

·      แปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น

·        แปลเอกสารธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี รายงานประจำปี เป็นต้น

·        แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย ตำราเรียน เป็นต้น

·        แปลเอกสารส่วนตัว เช่น จดหมาย อีเมล ข้อความ เป็นต้น

 

NYC Online Translation มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากมาย รวมไปถึงภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย โปรตุเกส อาหรับ ฮีบรู ฮินดี เปอร์เซีย ตุรกี อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน มองโกเลีย ลาว พม่า เขมร ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ ศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

NYC Online Translation ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการตลาด เอกสารทางการท่องเที่ยว เอกสารทางวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย

NYC Online Translation ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานแปลเป็นอย่างมาก โดยนักแปลของ NYC Online Translation ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพก่อนเริ่มทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานแปลจะมีคุณภาพสูงและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการอื่น ๆ กับ NYC Online Translation

1.บริการแปลเอกสารทุกภาษา 300 ภาษา

2.บริการแปลเอกสารราชการ

3.บริการรับรองเอกสารกงสุลหรือรับรองกระทรวงต่างประเทศ

4.บริการทนาย Notary Public

5.บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูติ

6.บริการแปลและรับรอง NAATI

7.แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

8.บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

9.บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non-O, Non-B, Work Permit, Visa Extension

10.บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

11.บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

12.บริการขอใบ APEC Card

13.บริการจัดหา Tourist Voucher

14.บริการดูแลประกันการเดินทาง

15.บริการจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

16.บริการของ LOI (Letter of invitation)

17.จำหน่ายประกันการเดินทางไปต่างประเทศบริษัทไทยวิวัฒน์

 

 

 

 

 

บริการแปลภาษา, บริการแปลภาษาไทย, บริการแปลภาษาสิงหล, บริการแปลเอกสาร, บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย, บริการแปลเอกสารทางการประกัน, บริการแปลเอกสารทางการแพทย์, บริการแปลเอกสารทางการเมือง, บริการแปลเอกสารทางการวิจัย, บริการแปลเอกสารทางการวิชาการ, บริการแปลเอกสารทางการศึกษา, บริการแปลเอกสารทางการสื่อสารมวลชน, บริการแปลเอกสารทางธุรกิจ, บริการแปลเอกสารทางวิทยาศาสตร์, บริการแปลเอกสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, บริการ, แปลเอกสารทางออนไลน์, บริการแปลเอกสารทุกประเทศ, บริการแปลเอกสารทุกภาษา, บริการแปลเอกสารภาษาไทย, บริการรับรองเอกสาร, บริการรับรองเอกสารทั่วโลก, บริการรับรองเอกสารทางกฎหมาย, บริการรับรองเอกสารทางการนโยบาย, บริการรับรองเอกสารทางการศึกษา, บริการรับรองเอกสารทางวิทยาศาสตร์, บริการรับรองเอกสารทางศาสนา, บริการรับรองเอกสารทางศาสนา, บริการรับรองเอกสารทางอาชีวศึกษา, บริการรับรองเอกสารทุกภาษา, บริการรับรองเอกสารภาษาไทย, แปลภาษาสิงหล, แปลเอกสารทั่วโลก, แปลเอกสารทั่วโลก, แปลเอกสารทางกฎหมาย, แปลเอกสารทางการนโยบาย, แปลเอกสารทางการแพทย์, แปลเอกสารทางการศึกษา, แปลเอกสารทางการสื่อสารมวลชน, แปลเอกสารทางธุรกิจ, แปลเอกสารทางภูมิศาสตร์, แปลเอกสารทางวิทยาศาสตร์, แปลเอกสารทางศาสนา, แปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก, แปลเอกสารภาษาสิงหล, รับรองเอกสาร, รับรองเอกสารทางการประกัน, รับรองเอกสารทางการเมือง, รับรองเอกสารทางภูมิศาสตร์, รับรองเอกสารทุกประเทศรับรองเอกสารภาษาสิงหล

0 ความคิดเห็น